zoofirma.ru

Дуальна освіта

Упровадження елементів дуального навчання

 

     Професійна підготовка кваліфікованих робітників за професією "Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр" з використанням дуальної системи навчання у Вищому професійному училищі №25 м. Києва.

     Дуальна система навчання, за своїм змістом, означає паралельне навчання в освітньому закладі та на виробництві. За основу цієї системи покладено принцип взаємного зв’язку теорії з практикою, що дозволяє здобувачем освіти не лише знайомитися з виробництвом, але й засвоювати прийоми та навички роботи на робочих місцях підприємств промисловості та сфери побуту. Висока життєздатність цієї системи пояснюється тим, що вона відповідає інтересам усіх учасників цього процесу: держави, навчального закладу, підприємств чи організацій та здобувачів освіти.  

malar prestige

     Для підприємств – це можливість підготовки робочих кадрів самк під своє виробництво, виробничі технології та обладнання, максимальна відповідність корпоративним інтересам, економія часу та коштів на пошук та підбір робітників, їх перенавчання та адаптацію до умов конкретного підприємства. До того ж, у підприємства з’являється можливість перспективного планування заміни робочих ресурсів та відбору кращих здобувачів освіти, так як за час навчання можна виявити їх сильні та слабкі сторони. Добре навчені молоді робочі кадри швидко пристосовуються до робочого ритму виробництва, витрачаючи мінімально часу для адаптації, що позитивно відображається на іміджі підприємства та навчального закладу.

      Відповідно до програми дуальної форми навчання викладачі та майстри виробничого навчання забезпечують здобувачів освіти теоретичними знаннями, достатньою професійною орієнтацією та подальшим працевлаштуванням. Учасники освітнього процесу за дуальною системою рано набувають добрі знання й стійкі професійні прийоми та навички роботи, самостійність і безболісну адаптацію до дорослого життя, у них з’являється упевненість у завтрашньому дні.

      У 2017-2018 навчальному році в училищі  за дуальною  системою навчання здійснюється підготовка кваліфікованих робітників за професією "Штукатур Лицювальник-плиточник. Маляр".

     Група Т-12 на базі повної загальної середньої  освіти, термін навчання -1,5 року.  Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється за затвердженим робочим  навчальним планом  розробленим на основі Типового  навчального плану та  стандартів: ДСПТО 7133.F0.45.40.2014, 7132.2000000-2006, 7141.1-F0.45.40-2008.

     Базове підприємство, яке  залучене  до впровадження дуальної форми навчання – Товариство з обмеженою відповідальністю "Північно-Український Будівельний Альянс "(м. Київ, вул. Горького, 131).

     Увесь курс навчання  розбито на 3 семестри  (І та ІІ роки навчання)

 

 

Плановий рівень кваліфікації групи Т-12

 

Ступінь

Курс

Семестр

Код

Назва професії

Розряд

ІІ

1

1

7133

Штукатур

2-3

1

2

7132

Лицювальник-плиточник

2

1

2

7132

Лицювальник-плиточник

3

2

3

7141

Маляр

2

2

3

7141

Маляр

3

 

Нормативно – правова  база:

 1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2017р. №916  Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників
 2. Наказ Вищого професійного училища №25 від 30.06.17р. № Н-83/1  Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників
 3. Лист Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України від 14.07.17р. № 3-545
 4. Положення про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників
 5. Типовий договір про дуальну  форму навчання 

 

Стан організації впровадження елементів дуальної форми навчання

у Вищому професійному училищі №25 м.Києва

2017 - 2018 начальний рік

 

Презентація ВПУ № 25

 

 

Школа педагогічної майстерності

Школа педагогічної майстерності

Методичні комісії

В училищі створені та працюють 9 методичних комісій:

7 методичних комісій професійно орієнтованих дисциплін

 •  викладачів і майстрів в/н будівельних професій та деревообробних професій(голова методичної комісії - викладач, спеціаліст вищої категорії, старший викладач Гула А.В.)
 •  викладачів і майстрів в/н слюсарно-зварювальних професій (голова методичної комісії - викладач, спеціаліст першої категорії, Ковальчук Л.І.)
 •  викладачів і майстрів в/н комунікативно-інформаційних технологій та побутового обслуговування(голова методичної комісії - майстер виробничого навчання І категорії Гатілова Г.В.)


3 методичні комісії загальноосвітніх дисциплін

 •  викладачів гуманітарного циклу (голова методичної комісії - викладач, спеціаліст вищої категорії, старший викладач Маштега Л.П.),
 •  викладачів природничо-математичного циклу (голова методичної комісії - викладач, спеціаліст вищої категорії, старший викладач Лєпєшкова З.М.),
 •  викладачів предметів "Захист Вітчизни» та «Фізичної культури» (голова методичної комісії – викладач Хрущ В.В)


 1 методична комісія класних керівників (голова методичної комісії - майстер виробничого навчання Іванова Н.Д.)

 

Основним змістом роботи методичних комісій є:

· розробка, розгляд робочої навчально-програмної документації, її аналіз, внесення коректив (в обсязі регіонального компоненту) в навчальні програми;

· оновлення змісту навчання й виховання, забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої й професійної підготовки учнів та слухачів, внесення відповідних коректив до робочих навчальних планів і програм, поурочно- тематичних планів;

 · вивчення й використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання та виховання, аналіз результатів цієї роботи;

· проведення роботи з комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення необхідних засобів навчання тощо;

· аналіз стану й результатів навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, якості знань, умінь і навичок здобувачів освіти, рівня їх вихованості й професійної культури;

· аналіз результатів перевірок професійно-технічного навчального закладу, внутрішнього контролю, розробка пропозицій та рекомендацій із поліпшення викладання окремих навчальних дисциплін;

· організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам у підготовці й проведенні уроків, позаурочних заходів, організація взаємовідвідування занять, відкритих уроків та їх обговорення;

· організація та проведення конкурсів, олімпіад із предметів та професій, семінарів- практикумів, позанавчальних виховних заходів тощо. У роботі методичних комісій можуть застосовуватися різні нетрадиційні форми: круглі столи, діалоги, методичні консиліуми, тренінги тощо.

Звіт про методичну роботу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методична робота

 Основними принципами організації методичної роботи у Вищому професійному училище № 25 м.Києва є:

  · демократизація та гуманізація навчального процесу;

 · цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно до програмних цілей навчального закладу та напрямків його діяльності;

 · організація роботи з педагогічними кадрами на основі потреб та реального рівня професійної компетентності.

 · системність та систематичність;

 · науковість;

 · оперативність та мобільність;

 · прогностичність та випереджувальний характер;

 · оптимальне поєднання індивідуальних й колективних форм;

 · пріоритет знань та моральних цінностей.

 

 Основними завданнями методичної роботи є:

  · організаційно-методичне забезпечення програм розвитку професійно-технічного навчального закладу;

  · удосконалення змісту, форм й методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки здобуівчів освіти й  слухачів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступневості професійно-технічної освіти;

 · розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації йумов для професійного вдосконалення;

 · інформаційне забезпечення педагогічних працівників із питань педагогіки, психології, інформування про досягнення науки передового педагогічного та виробничого досвіду;

 · організаційно-методична допомога в розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, упровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій тощо;

 · створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;

 · забезпечення інтеграції навчального процесу, науки й практики;

 · підготовка до атестації педагогічних працівників.

 

 

 

 

Контакти

 • Тел/Факс: +38 (044) 540-69-06

Ми в соціальних мережах: