zoofirma.ru

Поради психолога

Практичні поради батькам, діти яких навчаються в загальноосвітніх закладах.

Переваги у дитини є зараз, треба вміти їх бачити.

Не скупіться на похвалу: хвали виконавця, а критикуй тільки виконання.

Ставте перед дитиною досяжні цілі.

Дозволу вчать дітей набагато краще, ніж заборони.

Дитина повинна розуміти, за що і чому його карають.

Будь-яка дитина - відмінник або двієчник, рухливий або повільний, атлет або рохля - заслуговує любові і поваги: цінність в ньому самому.

Усяке підвищення вимог треба починати з похвали, навіть авансом.

Пам'ятайте, що дитина не складається суцільно з недоліків, слабкостей, неуспіхів.

Треба переконати себе, що в більшості випадків зауваження, вимоги просто не потрібні!

 

Поради батькам

Давайте можливість дитині зробити своє маленьке відкриття.

Чим вище рівень емоційного комфорту, тим більше шансів на успіх у навчанні.

Не лякайтеся дитячих помилок. Дитяча помилка - це знахідка.

Пам'ятайте, що помилка одного може породити думку іншого.

Не бійтеся зробити вигляд, що Ви щось не розумієте: потрібно знайти розумне обґрунтування.

Пам'ятайте, що брак любові і занижена самооцінка приведуть до невдач у навчанні.

Не намагайтеся пояснити дитині те, до чого він може додуматися сам.

Просто любите дітей і не бійтеся їм показати це.

 

Правова освіта

Умови ефективності морально-правового виховання учнів 
у Вищому професійному училищі № 25 м. Києва    У сьогоднішньому світі правова освіта стає одним із найважливіших факторів, які забезпечують соціальну стабільність, економічний розвиток, розвиток інститутів громадянського суспільства. 
   Система правової освіти у ВПУ № 25 м. Києва базується на правових актах і документах, таких, як Конституція України, законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Конвенція про права дитини, Декларація прав дитини, «Про Національну програму правової освіти населення» ті іншими нормативно-правовими актами та статутом училища, затвердженим наказом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 06.04.2012 № 420. 
   Педагогічний колектив нашого навчального закладу здійснює значну організаційно-управлінську, методичну роботу зі складної проблеми. Вчителями, майстрами було опрацьовано відповідну теоретичну та методичну літературу. Проведено психологічне діагностування учнів різних груп. Ми помітили, що ефективність цієї роботи підвищується якщо : 

 • використовуються активні форми й методи виховного впливу на учнів ( проектна діяльність, індивідуальні бесіди, дискусії, діалоги тощо); 
 • педагоги використовують досягнення педагогічної та психологічної науки, опановують новітні педагогічні технології; 
 • стимулюється здоровий спосіб життя і позитивна орієнтація у процесі соціалізації учнів; 
 • сімейно-училищне виховання гармонізується на засадах гуманізму, доброзичливості, демократизму, партнерських відносин учасників навчально- виховного процесу; 

   В училищі існує своєрідна система профілактичної роботи: 

 • контроль за відвідуванням учнями училища класними керівниками, майстрами виробничого навчання в спеціальному журналі відвідування; 
 • розроблені спеціальні правила для учнів ; 
 • проводяться цикли виховних заходів на правову тематику ( бесіди, години спілкування, тренінги); 
 • учні охопленні заняттями в гуртках та спортивних секціях; 
 • учні охоплені постійними та тимчасовими дорученнями 
 • ведеться постійна індивідуальна робота з учнями та батьками. 

   Правоосвітня робота здійснюється під час уроків та в позаурочний час і охоплює як учнів, так і їхніх батьків, а також педагогічних працівників.

 

                             

  

Стаття 59. Відповідальність батьків за розвиток дитини

  1.  Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дити­ни як особистості.

  2. На батьків покладається однакова відпо­відальність за виховання і розвиток дитини.

  3. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:

 • постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати праце­любність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до України, рідної мови, культури, сім'ї, пова­гу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;
 • сприяти здобуттю дітьми освіти у закладах освіти або забезпечувати домашню освіту в обсязі вимог до її змісту, рівня та обсягу;
 • виховувати повагу до законів, прав, основних сво­бод людини.

  4. Держава надає батькам і особам, які їх заміню­ють, допомогу у виконанні ними своїх обов'язків, захи­щає права сім'ї.

  

Стаття 60. Права батьків

   Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

 • вибирати заклад освіти для неповнолітніх дітей;
 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в закладах освіти;
 • звертатись до органів державного управління освітою з питань навчання, виховання дітей;
 • захищати у відповідних державних, судових орга­нах законні інтереси своїх дітей.

                                                                                                                                             

                                 

Пам'ятка для батьків

 1. Шановні батьки, пам'ятайте! Тільки разом у співпраці педагогами навчального закладу та громадськістю можна добитися бажаних результатів у вихованні й навчанні ваших дітей.
 2. Обов'язково постійно цікавтесь розвитком, на­вчанням і поведінкою ваших дітей. Для цього відвідуй­те заняття, батьківські збори, зустрічайтесь з класним керівником і викладачами навчального закладу.
 3. Щоденно цікавтесь навчанням дитини. Радійте її успіхам, допомагайте узагальнювати, співставляти, аналізувати вивчене, прочитане, по­бачене. Не дратуйтесь із-за кожної невдачі, що спіткає дитину, не карайте і не ображайте її гідності, а допоможіть зрозуміти і усвідомити помилки, не­доробки і загартуйте її силу волі своєю допомогою і розумінням.
 4. Привчайте дитину до самонавчання й до само­контролю у виконанні домашніх завдань і обов'язків. Надавайте розумну допомогу у їх виконанні. Важливо викликати інтерес до навчання, але не муштрою і силою, а добрим словом, підтримкою, порадою, терпінням і ласкою.
 5. Сприяйте тому, щоб дитина сформувала у собі активну життєву позицію: брала участь у всіх групових, загально училищних заходах, концертах, щоб не боялася декламувати, співати, танцювати, виконувала б сумлінно доручення викладачів, проводила політінформаційні виховні години. Для цього необхідно бути в курсі училищного життя, цікавитися планами дитини щоденно, допомагати готуватися до уроків, вивчи­ти необхідне, підтримувати в дитині впевненість і сміливість.
 6. Обов'язково надавайте посильну допомогу навчальному закладу (квіти, озеленення, оформлення кутків, кабінетів, ремонт приміщення, участь у концертах, зборах).

 

Учнівське самоврядування

     Учнівське самоврядування є важливим елементом розвитку суспільства, що сприяє вихованню молодих управлінців та організаторів. Учнівська рада Вищого професійного училища №25 впливає на зміну умов життя в училищі, допомагає у творчій і навчальній діяльності, висловлює думку учнів, до якої прислухається адміністрація. Учнівське самоврядування постійно вдосконалює свою організаторську майстерність, активно реалізовуючи проекти для учнів училища 

         На звітно-виборчих зборах учнів училища, що відбулися 15 вересня 2017 року, було обрано новий склад учнівської ради на 2017–2018 навчальний рік.

 

 

 

Корольова Катерина Віталіївна

 Голова учнівського самоврядування

учениця групи 202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

Художня самодіяльність

   Учні Вищого професійного училища № 25 – активні та творчі особистості. Їх день наповнений цікавими подіями, а в житті завжди знаходиться місце для творчості. 

   Творчі гуртки Вищого професійного училища № 25 відкриті кожному, хто мріє доторкнутися до світу прекрасного, бути частинкою неймовірної творчої групи, що здатна створювати прекрасні і дуже щирі речі. 

   Запрошуємо всіх, хто прагне творчо реалізувати себе, бажає відкрити власний потенціал, знайти нових друзів та відчути себе більш впевненим, хоче стати активним учасником різноманітних урочистих заходів та акцій для учнів, яскравих і зворушливих вистав та концертів. 

   Із нетерпінням чекаємо на зустріч із вами!

 

Гурток художнього слова

 

Хореографічний гурток

 

Вокальний гурток

Спортивне життя

Інформація про участь та організацію змагань ВПУ №25 м. Києва

 

         Протягом багатьох років в ВПУ №25 м. Києва організовуються та проводяться змагання Першості училища з міні-футболу, настільного тенісу, плавання, шахів та шашок, гирьового спорту, боксу, щорічне свято «Спортивна осінь ВПУ №25», присвячене Дню фізичної культури та спорту України. А також проводяться товариські змагання та профорієнтаційні турніри з видів спорту.

        Учнівська молодь училища щорічно приймає участь у Спартакіаді Дніпровського району м. Києва серед студентської та учнівської молоді по міні-футболу, баскетболу, настільного тенісу, легкоатлетичному кросі. У змаганнях серед учнів  ПТНЗ м. Києва з  міні-футболу, баскетболу юнаки та дівчата, настільного тенісу юнаки та дівчата, волейболу юнаки та дівчата. Училище брало участь у підготовці та проведенні, а також участь у спортивному святі серед учнів ПТНЗ м. Києва. Учні нашого училища  у складі збірній команді з міні-футболу представляли ПТНЗ м. Києва яка брала участь у Всеукраїнських змаганнях серед учнів ПТНЗ де були переможцями та призерами, а у 2015 році на Всеукраїнських змаганнях з шахів були нагороджені Кубком за волю до перемоги.

         У спортивному комплексі протягом останніх двох років організовується та проводяться змагання Першості м. Києва з боксу, а також змагання ПТНЗ м. Києва з міні-футболу та баскетболу юнаки. 

Керівник фізвиховання                                                         В.П. Лосєв

Більше статей...

Контакти

 • Тел/Факс: +38 (044) 540-69-06

Ми в соціальних мережах: